Page 1 of 1

Koordinace kmitočtů

Posted: Fri Nov 15, 2019 10:25 am
by Okamensky
Prosíme účastníky aby napsali informace o vysílání které budou používat.
RTTY (baud rate, frequency shift, 8N2/7N1), LoRa (spreading factor, bandwidth, error coding rate)...
Uveďte prosím co nejvíc informací.