PicoBalloon Challenge 2020

General talk
Post Reply
User avatar
Okamensky
Posts: 42
Joined: Sat Jan 12, 2019 10:05 pm
Location: Brno

PicoBalloon Challenge 2020

Post by Okamensky » Fri Nov 15, 2019 10:34 am

Zkuste postavit sondu, která obletí celý svět. Není potřeba ani moc peněz nebo složité logistiky, jen musíte mít fištróna…

Jako pikobalón se označuje malá elektronická sonda, zavěšená na obyčejném „party“ balonku. Pokud je skutečně lehká, s pomocí přijímačů na volných nebo radioamatérských vlnách můžeme její let atmosférou sledovat následující desítky hodin. Některým se dokonce podařilo obletět celý svět! A to i několikrát!

„Soutěž se koná již po druhé, vnímáme ji jako motivační, pro kutily i radioamatéry. První ročník byl zkušební, letos ale půjde skutečně do tuhého. V minulém roce dorazilo na start deset týmů z Česka, Německa, Polska a Slovenka. Sedmi z nich úspěšně odstartovalo a vysílalo. Bohužel příroda byla nemilosrdná a sondy vletěly do bouřky nad Polskem. Nakonec ve vzduchu nejdéle – 7 hodin 51 minut a 44 sekund – vydržela výprava Thomase Krahna a Svena Steudteho.“ Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno a velitel stroje na zázraky

Tak co, půjdete do toho? Zkuste se zamyslet a takovou sondu sami zkonstruovat. Když dorazíte na start, přivážeme vaši sondu k fóliovému balonku, který se napustí nosným plynem. Tah balonku musí být o něco vyšší než samotná hmotnost balonku – maximálně však 2 gramy (přibližně 0,019 N). Při správném nafouknutí se totiž dostane do výšky 8 až 10 km nad zemí a vznáší se zde, dokud ji nezničí počasí anebo jednoduše neuteče nosný plyn. Může to trvat jen pár hodin, ale klidně i řadu dní…

Jak postupovat?
 • Zaregistrujte svůj tým e-mailem zaslaným na balon@hvezdarna.cz
 • V přihlášce prosím uveďte jména
  • jednotlivých členů,
  • pokud jste ze střední nebo vysoké školy, tak její název,
  • e-mail a nejlépe i telefon na šéfkonstruktéra (vedoucího) vašeho týmu.
 • Uzavírka přihlášek je ve středu 19. února 2020 půlnoci (00:00).
 • Startuje se v pondělí 2. března 2020 v 10 hodin...
Pravidla soutěže
 • Soutěž je určena pro jednotlivce i družstva, každý přihlášený (jednotlivec nebo družstvo) může zkonstruovat a vypustit 1 sondu.
 • Balóny budou postupně vypouštěny 2. března od 10:00 z Hvězdárny a planetária Brno. Změna času v případě nepříznivých meteorologických podmínek vyhrazena.
 • Veškeré náklady na účast v soutěži (stavba sondy, cesta, ubytování) si hradí konstruktéři.
 • Organizátoři zajistí zdarma plnící plyn a balóny Qualatex 36”, které musí účastníci použít. Sondu nelze vypustit na vlastním balónu, včetně vlastního plnícího plynu.
 • Každé sondě bude přidělen 1 balón.
 • Pořadí výherců bude určovat celková doba letu.
 • Jako celková doba letu se počítá čas od vypuštění po zaslání poslední zprávy o poloze. Pokud nedojde k přihlášení sondy po dobu 240 hodin (10 dní), bude prohlášena za ztracenou.
 • Použitá frekvence ani komunikační protokol nejsou stanoveny. Sonda však musí používat takovou komunikaci, aby ji bylo možné zachytit na jakémkoliv místě na planetě, a současně, aby konstruktéři dodrželi zákony a pravidla telekomunikačního provoz (rádiové frekvence) v jednotlivých zemích světa.
 • Hmotnost sondy s veškerým příslušenství nesmí přesáhnout 20 gramů. Sondy budou před startem zvážené pomocí přesné váhy. Sondy s vyšší hmotností budou diskvalifikovány a nepřipuštěni ke startu.
 • Povinná informace získaná ze sondy musí být alespoň přibližná výška, ve které se nachází. Způsob určení libovolný.
 • Průběžně získané informace ze sondy je účastník povinen ihned poskytovat organizátorům soutěže.
 • Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou).
 • Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit nebo narušit legitimní chod soutěže může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů, může vést k vyloučení soutěžícího ze soutěže a může rovněž zakládat právo pořadatele na náhradu způsobené škody.
 • Účast v soutěži je dobrovolná. Vítězové budou vyrozuměni po skončení soutěže. Vyplacení odměny je podmíněno písemným souhlasem soutěžících.
 • V případě nejasností nebo pochybností má rozhodné slovo ředitel Hvězdárny a planetária Brna. Není proti němu odvolání.
O co se soutěží?
Konstruktéři nejdéle letícího balonu (anebo posledního vysílajícího a letícího balonu) obdrží cílovou prémii ve výši 1000 euro (resp. ekvivalent v českých korunách). Konstruktéři čtyř dalších nejdéle letících balónů obdrží cenu ve výši 200 euro (resp. ekvivalent v českých korunách).

Soutěž organizuje Hvězdárna a planetárium Brno a SOSA – Slovak Organisation for Space Activities. Akce je součástí projektu Jihomoravský kraj fandí vědě v rámci Brno Space Days – Dny jihomoravské kosmonautiky.
Brno Observatory and Planetarium

Post Reply